Návštěva Amerického centra – program Diplomaté do škol

Ve dnech 25. a 27. 4. 2023 navštívili žáci 1. ročníku Americké centrum v Praze. Žákům 1. A se věnoval pan Nielsen a žákům 1. B zástupce kulturního atašé pan Todd Jurkowski. Žáci měli možnost si prohlédnout knihovnu Amerického centra a poté jim diplomaté podali informace o fungování velvyslanectví USA v ČR, česko-americké spolupráci a možnostech studijního a pracovního pobytu v USA. Pan Jurkowski upozornil na na nebezpečí fake news a na konci programu měli žáci možnost klást dotazy.