Kulturní a vzdělávací akce

Přednášku s aktivní debatou na téma „Jak se efektivně učit“ absolvovali žáci 2. ročníku dne 22. 11. 2018.