Kulturní a vzdělávací akce

Přednášku s aktivní debatou na téma „Jak se efektivně učit“ absolvovali žáci 2. ročníku dne 22. 11. 2018.

Výhody naší školy

Individuální přístup k žákům.

Přátelská atmosféra ve škole.

Dobré dopravní spojení - metro "C".

Stravování přímo v budově školy.

Možnost zajistit ubytování.