Evropský den jazyků

V pondělí 26. 9. 2022 se naše škola zapojila do projektu Evropský den jazyků. Žáci 1. a 2. ročníku byli rozděleni do desetičlenných skupin, které měly za úkol vytvořit a následně odprezentovat myšlenkové mapy na téma škola. Žáci vítězného týmu byli odměněni cenami od MŠMT.