Projektový den – „Business Day“

Ve středu 13. 12. 2023 na naší škole proběhl projektový den  „Business Day“.

Žáci dorazili do školy ve společenském oblečení a prezentovali před spolužáky své projekty

V 1. ročníku se řešilo velmi aktuální téma „AI a její využití v praxi“. Ve 2. ročníku byla témata dodržování lidských práv v korporacích a BOZP a ve 3. ročníku byla pozornost žáků věnována sociálním sítím a médiím.

Ve 4. ročníku žáci simulovali přijímací pohovor (částečně v angličtině).

Pro žáky 1., 3. a 4. ročníku byly zajištěny přednášky od odborníků z praxe (v 1. ročníku přednáška pana Petra Žibřida na téma trendy ve financích a finančních produktech a ve 3. a 4. ročníku program pana Jana Píbila na téma obchod s realitami a státní správa).