Základní školu zaměřenou na intenzivní výuku jazyků nabízíme od 6. ročníku. Žáci s průměrem prospěchu v 5. ročníku do 1,3 přijímací zkoušky nekonají, žáci s horším průměrem než 1,3 v 5. ročníku absolvují testy z Čj a Ma. Přihlášky pro ZŠ je třeba doručit do školy do konce dubna 2016.

ZŠ – přestup, průběžně do 31. 8. 2017

Nabízíme všem zájemcům o studium u nás návštěvní dny – Dny otevřených dveří. (viz SŠ)

Přijďte a přesvědčte se o naší připravenosti zajistit Vám kvalitní přípravu pro Váš budoucí profesní život nebo Vaše vysokoškolská studia v moderní škole s nadstandardním vybavením!

Návštěvy školy lze dohodnout také individuálně telefonicky s vedením školy.

Po posledním termínu podání přihlášky budou adepti studia pozváni na schůzku s upřesňujícími informacemi. Pokud by někdo nedostal pozvánku, zavolejte, prosíme, do školy, zda nedošlo k nedostatku při přepravě zásilky.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Důležité informace pro zájemce o novou základní školu pdf word
Přihláška pro ZŠ pdf excel