Organizace školního roku 2019/2020

První pololetí: 2. 9. 2019 (pondělí) až 30. 1. 2020 (čtvrtek)
Druhé pololetí: 1. 2. 2020 (pátek) až 30. 6. 2020 (úterý)
Den otevřených dveří : 7. 11. 2019, 21. 11. 2019, 3. 12. 2019, 14. 1. 2020, 30. 1. 2020,13. 2. 2020  vždy od 16.00 hodin.
Opr. a náhr. termín maturitní zkoušky: didaktické testy 2. 9. – 6. 9. 2019
  praktická zkouška 13. 9. 2019
  ústní zkoušky 20. 9. 2019
Přihlašování žáků k maturitní zkoušce: do 2. 12. 2019
Písemná práce z českého jazyka:  duben 2020 (upřesníme po zveřejnění JZS)
Praktická maturitní zkouška: 29. 4. 2020 (středa)
Didaktické testy: od 4. 5. 2020
Přípravné dny k MZ: 11. 5. 2020 – 15. 5. 2020
Ústní část maturitní zkoušky: 18. 5. – 25. 5. 2020
Termíny maturitních zkoušek jsou pouze informativní a mohu být dle nové vyhlášky změněny.
Prázdniny a státní svátky:
1) Den české státnosti 28. 9. 2019 (sobota)
2) Podzimní prázdniny 29. 10. 2019 (úterý) a 30. 10. 2019 (středa)
3) Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 (pondělí) až 3. 1. 2020 (pátek)
4) Pololetní 31. 1. 2020 (pátek)
5) Jarní 17. 2. 2020 (pondělí) až 23. 2. 2020 (neděle)
6) Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020 (čtvrtek) až 13. 4. 2020 (pondělí)
7) Svátek práce 1. 5. 2020 (pátek)
8) Den vítězství 8. 5. 2020 (pátek)
9) Hlavní prázdniny 1. 7. 2020 (středa) až 31. 8. 2020 (pondělí)
Ředitelský den: nejvýše 5 dní (dle rozhodnutí ředitelky školy)
Pedagogické rady:
1) Čtvrtletní – listopad 14. 11. 2019 (čtvrtek) ve 14.00 hod.
2) Pololetní – leden 23. 1. 2020 (čtvrtek) ve 14.00 hod.
3) Tříčtvrtletní – duben 16. 4. 2020 (čtvrtek) ve 14.00 hod.
4) Pro 4. ročníky 27. 4. 2020 (pondělí) ve 14.00 hod.
5) Výroční – červen 25. 6. 2020 (čtvrtek) ve 14.00 hod.
Schůzky s rodiči:
1) Úvodní pro 1. ročník 23. 9. 2019 (pondělí) v 17.00 hod. (vyučující učitelé 1. roč.)
2) Čtvrtletní 14. 11. 2019 (čtvrtek) v 17.00 hod. (ped.sbor)
3) Tříčtvrtletní 16. 4. 2020 (čtvrtek) v 17.00 hod. (ped.sbor)
Odborná praxe 1., 2. a 3. ročník: 18. 5. 2020 – 29. 5. 2020
Sportovní týden pro 1. až 3. ročník: 26. 6. 2020 až 29. 6. 2020
Předání vysvědčení 4. ročníků: 30. 4. 2020
Předání vysvědčení a zhodnocení výsledků: 30. 6. 2020

 

V Praze 30. 8. 2019

Mgr. Kateřina Horáková, Ph.D.
ředitelka školy