Maturita

Studium je čtyřleté a je ukončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška má dvě části, a to společnou a profilovou.

 

Maturitní zkouška společná (státní)

  1. Český jazyk a literatura
  2. Anglický nebo německý jazyk nebo ruský jazyk nebo matematika

Maturitní zkouška profilová (školní)

  1. Ekonomika
  2. Předmět odborného zaměření
  3. Praktická zkouška z podnikání a managementu
DOKUMENTY KE STAŽENÍ:
Soupis literárních děl, požadovaných pro výběr k maturitní zkoušce pdf