UČITELSKÝ SBOR


Pedagogické zajištění školy

Škola má stabilní kvalifikovaný učitelský sbor. Pedagogičtí pracovníci vytvářejí pro žáky příjemné pracovní prostředí

 

Ředitelka školy
Kateřina Horáková, Mgr., Ph.D. katerina.horakova@podnikakademie.cz
Zástupce ředitelky školy
Jindřich Hrbáček, Mgr. jindrich.hrbacek@podnikakademie.cz
Výchovná poradkyně
Jitka Mikulášková, Ing. jitka.mikulaskova@podnikakademie.cz
Správce sítě
Brdek Vladimír, Ing.,Ph.D. vladimir.brdek@podnikakademie.cz

 

Učitelé
Bejšovcová Irena, Mgr. irenka.bejsovcova@podnikakademie.cz
Bungová Milada,Mgr. milada.bungova@podnikakademie.cz
Hawigerová Eva, Mgr. eva.hawigerova@podnikakademie.cz
Heřtová Eva, Ing. eva.hertova@podnikakademie.cz
Chvátalová Nataša, Ing. natasa.chvatalova@podnikakademie.cz
Kuneš Jiří, Mgr. jiri.kunes@podnikakademie.cz
Vavřinová Soňa, Mgr. sona.vavrinova@podnikakademie.cz
Černá Šárka, Mgr. sarka.cerna@podnikakademie.cz