Zaměření oboru

Podnikání a management

Žáci si od 3. ročníku volí odborné zaměření oboru.

Mají na výběr z těchto zaměření:

  • Cestovní ruch – uplatnění managementu, ekonomiky, informatiky, komunikace a angličtiny v cestovním ruchu a hotelnictví
  • Finanční služby – uplatnění ekonomiky, účetnictví, managementu a informatiky v bankovnictví, v podnicích a ve státní a veřejné správě
  • Manažerská komunikace – uplatnění jazyků a informatiky v podnikové, marketingové a personální komunikaci
  • Mezinárodní obchod – uplatnění ekonomiky, managementu, komunikace a angličtiny v mezinárodním podnikání

Od 1. 9. 2016 se rozšiřuje manažerská komunikace o mediální komunikaci, public relations a o další uplatnění managementu, jazyků a komunikace v publicistice, médiích a reklamě