Učební plán denního studia podle ŠVP 2018

Inovace ŠVP 2018 – platné od 1. 9. 2018 pro 1. ročník

Obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program: Podnikání a management

Odborné zaměření: 1. Bankovnictví a finanční služby, 2. Cestovní ruch a hotelnictví, 3. Manažerská a mediální  komunikace, 4. Mezinárodní obchod a diplomacie

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet výukových hodin za týden

Celkem

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

A. Povinné předměty

32

32

32

32

128

a) Základní předměty

29

29

27

26

111

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

16

Anglický jazyk

4

4

4

4

16

Dějepis

2

2

Společenské vědy

2

2

2

6

Fyzika

2

2

Přírodní vědy

2

2

Matematika

3

3

4

4

14

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informatika

2*

2*

2*

6

Komunikace

3*

3*

6

Ekonomika

3

2+(1*)

3

2  

11

Ekonomická praxe

1+(1*)  

2

Účetnictví

3

3

2

8

Elektronické účetnictví

(2*)    

2

Management

3

2+(1*)

2

8

Manažerská praxe

1+(1*)  

2

b) Volitelné předměty

3

3

5

6

17

Německý jazyk, nebo ruský jazyk

3

3

3

3

12

Bankovnictví a finanční služby nebo cestovní ruch a hotelnictví
nebo manažerská a mediální komunikace
nebo
mezinárodní obchod a diplomacie – vč. 1 hod. praxe (1*)

2

2+(1)

5

B. Nepovinné předměty

1

1

3

5

10

Cvičení z matematiky

1

1

2

Konverzace z angličtiny

1

1

2

Konverzace z němčiny

1

1

2

Konverzace z ruštiny

1

1

2

1*, 2*, 3* … počet výukových hodin v počítač učebně             (1), (2) … počet hodin praxe

Přehled využití týdnů ve školním roce

Počet týdnů v ročníku

Činnost

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Vyučování podle rozpisu učiva

34

34

34

30

Odborná praxe z ekonomiky a podnikání

2

2

2

Sportovně turistický týden (4. týden v červnu)

1

1

1

Maturitní zkoušky

4

Časová rezerva (kurzy, exkurze, opak. učiva)

3

3

3

3

Celkem

40

40

40

37