Učební plán denního studia podle ŠVP 2015

 Inovace ŠVP 2015 – platné od 1. 9. 2018 pro 2. až 4. ročník

Obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program: Podnikání a management

Odborné zaměření: 1. Cestovní ruch, 2. Finanční služby, 3. Manažerská komunikace, 4. Mezinárodní obchod

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet výukových hodin za týden

Celkem

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

A. Povinné předměty

32

32

32

32

128

a) Základní předměty

29

29

27

26

111

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

16

Anglický jazyk

4

4

4

4

16

Dějepis

2

2

Společenské vědy

2

2

2

2

8

Fyzika

2

2

Přírodní vědy

2

2

Matematika

3

3

4

4

14

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informatika

2*

2*

2*

6

Komunikace

3*

3*

6

Ekonomika (vč. 2 hodin praxe)

3

2+1*

3

2+1*

12

Účetnictví

3

3

3

9

Management (vč. 1 hodiny praxe)

3

2+1*

2

8

Podnikatelská praxe

2*

2

b) Volitelné předměty

3

3

5

6

17

Německý jazyk, nebo ruský jazyk

3

3

3

3

12

Cestovní ruch nebo finanční služby
nebo manažerská komunikace nebo
mezinárodní obchod (vč. 1 hodiny praxe)

2

2+1

5

B. Nepovinné předměty

1

1

3

4

9

Cvičení z matematiky

1

1

2

Konverzace z angličtiny

1

1

2

Konverzace z němčiny

1

1

2

Konverzace z ruštiny

1

1

2

Ekonomická matematika

1

1

1*, 2*, 3* … počet výukových hodin v počítačové učebně

Přehled využití týdnů ve školním roce

Počet týdnů v ročníku

Činnost

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Vyučování podle rozpisu učiva

34

34

34

30

Odborná praxe z ekonomiky a podnikání

2

2

2

Sportovně turistický týden (4. týden v červnu)

1

1

1

Maturitní zkoušky

4

Časová rezerva (kurzy, exkurze, opak. učiva)

3

3

3

3

Celkem

40

40

40

37