Informace k přijímacímu řízení

Ve školním roce 2020/21 otevíráme v prvním ročníku dvě třídy po 30 žácích oboru Ekonomika a podnikání 63-41-M/01.

Přijímací zkoušky jsou jednotné z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Konají se 14. a 15. 4. 2020 (úterý, resp. středa) v souladu s vyhláškou MŠMT. Variantu školní přijímací zkoušky škola nepřipravuje. Žáci budou přijati podle pořadí na základě výsledků přijímacích zkoušek a studijních výsledků. Hodnotí se vysvědčení z 8. ročníku ZŠ a z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Termín podání přihlášky: do 1. 3. 2020

Přijďte a přesvědčte se o naší připravenosti zajistit Vám kvalitní přípravu pro Váš budoucí profesní život nebo Vaše vysokoškolská studia v moderní škole s nadstandardním vybavením!

Návštěvy školy lze dohodnout také individuálně telefonicky s vedením školy.

Po posledním termínu podání přihlášky budou adepti studia pozváni na schůzku s upřesňujícími informacemi. Pokud by někdo nedostal pozvánku, zavolejte, prosíme, do školy, zda nedošlo k nedostatku při přepravě zásilky.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:
Informace k přijímacímu řízení word
Výsledky přijímacího řízení word