UČEBNÍ PLÁN


Učební plán denního studia podle ŠVP

Obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
ŠVP: Podnikání a management
Vyučovací předměty Výukové hodiny za týden Celkem
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Povinné předměty 32 32 32 32 128
a) Základní předměty 29 29 26 26 110
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Anglický jazyk 4 5 4 5 18
Dějepis 2 2
Společenské vědy 2 2 2 2 8
Fyzika 2 2
Přírodní vědy 2 2
Matematika 3 3 3 3 12
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informatika 2* 2* 2* 6
Komunikace 3* 3* 6
Ekonomika vč. 1 h. praxe 3 3 3 2+1* 12
Účetnictví vč. 1 h. praxe 3 3 2+1* 9
Managment vč. 2 h. praxe 2 3 2+2* 9
b) Volitelné předměty 3 3 6 6 18
Německý jazyk nebo ruský jazyk 3 3 3 3 12
Cestovní ruch nebo Finanční služby nebo

Manažerská komunikace nebo Mezinárodní obchod vč. 2 h. praxe

2+1* 2+1* 6
1*, 2*,…. výuka probíhá v počítačové učebně
3(1*) …… 2 hod. v kmenové učebně a 1 hod. v počítačové učebně
Odborná praxe z ekonomiky a podnikání: bude realizována v období maturitních zkoušek
Společná část maturitní zkoušky:
1. Český jazyk
2. Anglický jazyk (případně německý jazyk nebo ruský jazyk nebo matematika)
Profilová část maturitní zkoušky:
1. Ekonomika
2. Předmět odborného zaměření
3. Praktická zkouška z managementu nebo praktická zkouška z účetnictví