Třídní schůzky s rodiči


Třídní schůzky s rodiči se konaly 13. 11. 2017. Pokud jste se nemohli zúčastnit, informujte se u třídních učitelů o prospěchu a docházce.