ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018


První pololetí: 4. 9. 2017 (pondělí) až 31. 1. 2018 (středa)
Druhé pololetí: 1. 2. 2018 (čtvrtek) až 29. 6. 2018 (pátek)
Den otevřených dveří : 6. 11. 2017, 23. 11. 2017, 4. 12. 2017, 18. 1. 2018, 29. 1. 2018, 14. 2. 2018 a 21. 2. 2018, vždy od 16 hod.
Opr. a náhr. termín maturitní zkoušky: didaktické testy 4. 9. – 8. 9. 2017
  praktická zkouška 11. 9. 2017
  ústní zkoušky 18. 9. 2017
Přihlašování žáků k maturitní zkoušce: do 2. 12. 2017
Písemná práce z českého jazyka: 10. 4. 2018
Didaktické testy: od 2. 5. 2018
Praktická maturitní zkouška: 30. 4. 2018
Přípravné dny k MZ: 27. 4. 2018 a 15. 5. – 18. 5. 2018
Ústní část maturitní zkoušky: 21. 5. – 25. 5. 2018
Termíny maturitních zkoušek jsou pouze informativní a mohu být dle nové vyhlášky změněny.
Prázdniny a státní svátky:
1) Den české státnosti 28. 9. 2017 (čtvrtek)
2) Vznik ČSR a podzim. prázd. 26. 10. 2017 (čtvrtek) až 29. 10. 2017 (neděle)
3) Den boje za svob. a demokr. 17. 11. 2017 (pátek)
4) Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 (sobota) až 2. 1. 2018 (úterý)
5) Pololetní 2. 2. 2018 (pátek)
6) Jarní 5. 2. 2018 (pondělí) až 11. 2. 2018 (neděle)
7) Velikonoční prázdniny 29. 3. 2018 (čtvrtek) až 2. 4. 2018 (pondělí)
8) Hlavní prázdniny 1. 7. 2018 (sobota) až 31. 8. 2018 (pátek)
Ředitelský den: 5 dní (dle rozhodnutí ředitelky školy)
Pedagogické rady:
1) Čtvrtletní – listopad 13. 11. 2017 (pondělí) ve 14.00 hod.
2) Pololetní – leden 25. 1. 2018 (čtvrtek) ve 14.00 hod.
3) Tříčtvrtletní – duben 12. 4. 2018 (čtvrtek) ve 14.00 hod.
4) Pro 4. ročníky 26. 4. 2018 (čtvrtek) ve 14.00 hod.
5) Výroční – červen 26. 6. 2018 (úterý) ve 14.00 hod.
Schůze s rodiči:
1) Úvodní pro 1. ročník 25. 9. 2017 (pondělí) v 17.00 hod. (vyučující učitelé 1. roč.)
2) Čtvrtletní 13. 11. 2017 (pondělí) v 17.00 hod. (ped.sbor)
3) Tříčtvrtletní 12. 4. 2018 (čtvrtek) v 17.00 hod. (ped.sbor)
Odborná praxe 1., 2. a 3. ročník: 21. 5. 2018 – 1. 6. 2018
Sportovní týden pro 1. až 3. ročník: 27. 6. 2018 – 28. 6. 2018
Předání vysvědčení 4. ročníků: 30. 4. 2018
Předání vysvědčení a zhodnocení výsledků: 29. 6. 2018
 
V Praze 31. 8. 2017
 
Mgr. Kateřina Horáková, Ph.D.
ředitelka školy