Organizace školního roku 2018/2019

První pololetí: 3. 9. 2018 (pondělí) až 31. 1. 2019 (čtvrtek)
Druhé pololetí: 1. 2. 2019 (pátek) až 28. 6. 2019 (pátek)
Den otevřených dveří : 6. 11. 2018, 22. 11. 2018, 3. 12. 2018, 17. 1. 2019, 29. 1. 2019, 7. 2. 2019 a 18. 2. 2019, vždy od 16 hod.
Opr. a náhr. termín maturitní zkoušky: didaktické testy 3. 9. – 5. 9. 2018
  praktická zkouška 14. 9. 2018
  ústní zkoušky 19. 9. 2018
Přihlašování žáků k maturitní zkoušce: do 2. 12. 2018
Písemná práce z českého jazyka: 10. 4. 2019
Praktická maturitní zkouška: 30. 4. 2019 (úterý)
Didaktické testy: od 2. 5. 2019
Přípravné dny k MZ: 13. 5. 2019 – 18. 5. 2019
Ústní část maturitní zkoušky: 20. 5. – 31. 5. 2019
Termíny maturitních zkoušek jsou pouze informativní a mohu být dle nové vyhlášky změněny.
Prázdniny a státní svátky:
1) Den české státnosti 28. 9. 2018 (pátek)
2) Podzimní prázdniny 29. 10. 2018 (pondělí) a 30. 10. 2018 (úterý)
3) Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 (sobota) až 2. 1. 2019 (středa)
4) Pololetní 1. 2. 2019 (pátek)
5) Jarní 11. 2. 2019 (pondělí) až 17. 2. 2019 (neděle)
6) Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019 (čtvrtek) až 22. 4. 2019 (pondělí)
7) Svátek práce 1. 5. 2019 (středa)
8) Den vítězství 8. 5. 2019 (středa)
9) Hlavní prázdniny 29. 6. 2019 (sobota) až 1. 9. 2019 (neděle)
Ředitelský den: nejvýše 5 dní (dle rozhodnutí ředitelky školy)
Pedagogické rady:
1) Čtvrtletní – listopad 15. 11. 2018 (čtvrtek) ve 14.00 hod.
2) Pololetní – leden 24. 1. 2019 (čtvrtek) ve 14.00 hod.
3) Tříčtvrtletní – duben 11. 4. 2019 (čtvrtek) ve 14.00 hod.
4) Pro 4. ročníky 26. 4. 2019 (pátek) ve 14.00 hod.
5) Výroční – červen 25. 6. 2019 (úterý) ve 14.00 hod.
Schůzky s rodiči:
1) Úvodní pro 1. ročník 25. 9. 2018 (úterý) v 17.00 hod. (vyučující učitelé 1. roč.)
2) Čtvrtletní 15. 11. 2018 (čtvrtek) v 17.00 hod. (ped.sbor)
3) Tříčtvrtletní 11. 4. 2019 (čtvrtek) v 17.00 hod. (ped.sbor)
Odborná praxe 1., 2. a 3. ročník: 20. 5. 2019 – 31. 5. 2019
Sportovní týden pro 1. až 3. ročník: 26. 6. 2019 a 27. 6. 2019
Předání vysvědčení 4. ročníků: 30. 4. 2019
Předání vysvědčení a zhodnocení výsledků: 28. 6. 2019

 

V Praze 31. 8. 2018

Mgr. Kateřina Horáková, Ph.D.
ředitelka školy