DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


Dny otevřených dveří pro zájemce o studium na naší škole se konají vždy od 16 hodin v tyto dny:

  • 6. 11. 2018
  • 22. 11. 2018
  • 3. 12. 2018
  • 17. 1. 2019
  • 29. 1. 2019
  • 7. 2. 2019
  • 18. 2. 2019

Školu lze též na základě telefonické dohody s vedením školy navštívit i v době mimo dny otevřených dveří, a to v pracovních dnech od 7:30 hod. do 15:30 hod.