Vítáme po prázdninách všechny žáky a doufáme, že tento školní rok už nebude tak komplikovaný jako ten minulý. Nezapomeňte sebou roušky! Ve školních prostorách společných, 
Read more
Dne 8. června 2020 proběhlo jediné kolo přijímacích zkoušek (písemné testy). Platné jsou výsledky z obou škol, na kterých uchazeči přijímací zkoušky konali. Proto i 
Read more
Ve dnech 1. a 2. června 2020 proběhly testy společné části maturitní zkoušky, ve dnech 9. až 12. června ústní zkoušky společné i profilové části. 
Read more
Po zahajovacím projevu ředitelky školy následovala inaugurace nových studentů a pak přišlo šerpování maturantů. Maturanti si svou slávu patřičně užili a s velkou radostí míří 
Read more
Jednotná přijímací zkouška se bude konat po skončení mimořádného stavu a návratu žáků do škol dle pokynů MŠMT. Evidenční čísla a pozvánky budou vygenerovány den 
Read more
probíhá dle standardního rozvrhu.
Read more
Dne 23. 9. 2019 se konala schůzka s rodiči žáků 1. ročníku. Námětem byly důležité základní informace. Pokud jste se nemohli zúčastnit, kontaktujte třídního učitele.
Read more
Dne 20. 9. 2019 se konaly ústní zkoušky podzimního termínu. Kdo jste si ještě nevyzvedli maturitní vysvědčení, kontaktujte vedení školy, zástupce ředitelky.
Read more
Kybernetická kriminalita, kyberšikana a sexting – pojmy, které bohužel patří do současného slovníku. Při přednášce s besedou by se měli žáci 1. ročníku seznámit zejména 
Read more
Ve dnech 13. – 17. 5. 2019 žáci 2. ročníku byli na Šumavě (v Železné Rudě), kde se seznámili se zajímavostmi chráněné oblasti Šumava a 
Read more