Přijatí žáci mohou od 30. 4. 2018 přinést zápisový lístek. Současně zákonní zástupci (rodiče) podepíší smlouvu o studiu. Vedení školy je 
Read more