Monthly Archives: Únor 2018

4 posts

Přijímací zkoušky 2018

Přijímací zkoušky 2018 Na záložce pro uchazeče v kategorii „Informace k přijímacímu řízení“  jsou v souboru  „Výsledky přijímacího řízení“  uvedeni žáci, kteří uspěli a byli na naši školu přijati. Ostatní žáci v tomto seznamu neuvedení budou písemně vyrozuměni. Další informace pro uchazeče jsou na záložce vlevo. Výsledky zveřejňujeme v souladu s […]

Třídní schůzky

Třídní schůzky s rodiči se konaly 12. 4. 2018 od 17 hodin. Pokud jste se nemohli zúčastnit, kontaktujte třídní učitele.

Úpravy a modernizace

učebny výpočetní techniky se dokončují. Žáci i vyučující se mohou těšit na novou techniku a špičkovou výbavu.