Měsíční archív: Únor 2018


Přijímací zkoušky 2018
Na záložce pro uchazeče v kategorii „Informace k přijímacímu řízení“  jsou v souboru  „Výsledky přijímacího řízení“  uvedeni žáci, kteří uspěli a byli na naši školu přijati. Ostatní žáci v tomto seznamu neuvedení budou písemně vyrozuměni.

Další informace pro uchazeče jsou na záložce vlevo.

Výsledky zveřejňujeme v souladu s vyhláškou a v souladu s rozpisem JPZ 2018.


Třídní schůzky

Třídní schůzky s rodiči se konaly 12. 4. 2018 od 17 hodin. Pokud jste se nemohli zúčastnit, kontaktujte třídní učitele.


Úpravy a modernizace

učebny výpočetní techniky se dokončují. Žáci i vyučující se mohou těšit na novou techniku a špičkovou výbavu.