Měsíční archív: Únor 2018


Přijímání přihlášek bylo ukončeno, termíny přijímacích zkoušek jsou 12. a 16. 4. 2018. Bližší informace uveřejníme zde na našich stránkách.


Dne 20. 2. navštívili naši žáci

2. ročníku divadelní představení Hamlet ve Švandově divadle. Následující den se 1. ročník zúčastnil v Divadle U Hasičů besedy o drogové kriminalitě a její prevenci.


Úpravy a modernizace

učebny výpočetní techniky se dokončují. Žáci i vyučující se mohou těšit na novou techniku a špičkovou výbavu.