Měsíční archív: Září 2017


Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

Po dobré zkušenosti z loňského roku nabízíme uchazečům o studium na SŠ přípravné kurzy českého jazyka a matematiky. Bližší informace na levém bočním sloupci.


Schůzka s rodiči žáků 1. ročníku proběhla v pondělí 25. 9. 2017 od 17 hodin. Pokud jste se nemohli zúčastnit, kontaktujte třídní učitelku.