Měsíční archív: Říjen 2016


Drogy a my

Žáci 1. ročníku se zúčastnili 21. 10. 2016 přednášky s besedou o problematice drog a jiných závislostí.


Jak předcházet rizikovému chování

a jak se vyhnout střetu se zákonem – na toto téma besedovali žáci 1. až 3. ročníků s příslušníky Policie ČR, kteří navštívili naši školu 11. 10. 2016.


Cross Cup

Naši žáci se zúčastnili tradičního závodu v terénním běhu Cross Cup, který se konal v odloženém termínu 14. 10. 2016. Žákyně 1. ročníku T. Bíbová se umístila v kategorii mladšího dorostu na 2. místě. Gratulujeme!