Zahájení školního roku 2016/2017

1. září 2016 začínáme ve třídách v 8.00 hod. Přijďte včas, škola je otevřená od 7.40 hod. Vítáme naše žáky, zejména ty, co nastupují do 1. ročníku. Všem přejeme hodně štěstí a úspěchů při zvládnutí učiva. Toto přání je obzvlášť důležité pro žáky v maturitním ročníku, aby byli úspěšní při […]


Podzimní termín maturit 2016

Pro zájemce o podzimní termín maturit připomínáme, že ve dnech od 1. 9. 2016 do 6. 9. 2016 proběhnou didaktické testy a písemné práce v předmětech společné části maturit. Spádovou školou je Střední škola obchodní v Belgické ul. Dostavte se včas, orientujte se podle pozvánek. Praktická maturitní zkouška proběhne 7. 9. 2016, […]


Návštěva Ekocentra

Žáci 1. ročníku navštívili 8. 6. 2016 Ekocentrum – Spalovnu Malešice, kde se v rámci předmětu Základy přírodních věd dozvěděli o ekologické likvidaci odpadů v praxi.


Maturitní zkoušky

  Jsou za námi, všem úspěšným absolventům blahopřejeme! Předání maturitního vysvědčení proběhne ve středu 1. 6. 2016 od 13 hodin v maturitní místnosti.


Naši žáci se 18. 4. 2016 zúčastnili turnaje ve stolním tenisu a i když nezvítězili, získali několik cenných skalpů výborných soupeřů.

PingPong01 PingPong02 PingPong03


Dne 11. 2. 2016 se konal tradiční ples našich maturantů. Ples se po všech stránkách vydařil. Přejeme maturantům,  aby byli nejméně tak úspěšní i u maturitních zkoušek.

ples01 ples03 ples04


Pro zájemce o studium

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole. Ačkoli naše dny otevřených dveří již skončily, jsme připraveni vyhovět všem zájemcům, kteří mají zájem se seznámit se školou, s úrovní jejího vybavení, se studijním programem a především s naším přístupem k žákům a jejich vzdělávání. Termín návštěvy můžete dohodnout s vedením školy.