Volný den

Na den 18. 11. 2016 vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů ředitelský den. Tento den neprobíhá výuka.


Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se konají 15. 11. 2016 od 17.00 hod. Poskytneme Vám informace o prospěchu a chování žáků naší školy.

Pokud se nemůžete zúčastnit, kontaktujte třídní učitele.


Dny otevřených dveří

Dnem 3. 11. 2016 jsme zahájili Dny otevřených dveří. I v dalších termínech (viz záložka Uchazeči – Dny otevřených dveří) očekáváme návštěvu zájemců o studium na naší škole. Začínáme vždy v 16.00 hod.


PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Nabízíme všem žákům ZŠ, kteří chtějí uspět u přijímacích zkoušek, přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Rozsah kurzu – učivo ZŠ se zaměřením na typová zadání – v délce 10 hodin (každý předmět). Zahájení kurzů v lednu 2017. Pro bližší informace mohou zájemci kontaktovat vedení školy.


Drogy a my

Žáci 1. ročníku se zúčastnili 21. 10. 2016 přednášky s besedou o problematice drog a jiných závislostí.


Jak předcházet rizikovému chování

a jak se vyhnout střetu se zákonem – na toto téma besedovali žáci 1. až 3. ročníků s příslušníky Policie ČR, kteří navštívili naši školu 11. 10. 2016.


Cross Cup

Naši žáci se zúčastnili tradičního závodu v terénním běhu Cross Cup, který se konal v odloženém termínu 14. 10. 2016. Žákyně 1. ročníku T. Bíbová se umístila v kategorii mladšího dorostu na 2. místě. Gratulujeme!


Informační systém

o studiu žáků (Bakaláři) je opět v plném provozu. V případě jakýchkoli problémů s připojením kontaktujte zástupce ředitelky.