Přijímací řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Pro informace kontaktujte vedení školy – tel. 608 426 706 nebo mail: skola@podnikakademie.cz


Maturitní zkoušky

Dne 28. 4. 2017 proběhla praktická maturitní zkouška. Absolventi 4. ročníku budou skládat ještě od 2. 5. 2017 didaktické testy a písemné práce společné části a od 22. 5. 2017 ústní zkoušky společné i profilové části. Dostavte se vždy dle rozpisu a včas. Přejeme hodně úspěchů.


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Jednotné přijímací zkoušky se konají 12. 4. 2017 (1. termín)

a 19. 4. 2017 (2. termín).

Všem přihlášeným byla zaslána pozvánka e-mailem i dopisem – poštou. Pokud jste pozvánku neobdrželi, kontaktujte vedení školy NEPRODLENĚ.


Ples maturantů naší školy se konal 1. února 2017.


PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Nabízíme všem žákům ZŠ, kteří chtějí uspět u přijímacích zkoušek, přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Rozsah kurzu – učivo ZŠ se zaměřením na typová zadání – v délce 10 hodin (každý předmět). Zahájení kurzů v lednu 2017. Pro bližší informace mohou zájemci kontaktovat vedení školy.

Termín uzávěrky pro přihlášení se na naše kurzy se blíží – viz info v levém sloupci


Drážďany – oblíbená předvánoční destinace i pro letošek hraje hlavní roli. Jedny z nejoblíbenějších vánočních trhů v blízkých zemích se i pro letošek staly cílem návštěvy našich studentů. Takhle krásné to letos bylo.
20161216_111258 20161216_101952 20161216_100834