Den otevřených dveří

Posledním dnem otevřených dveří je tento školní rok 16. únor 2017. Začínáme tradičně v 16 hodin.


PŘIHLÁŠKU KE STUDIU NA NAŠÍ ŠKOLE 

můžete doručit osobně v pracovní dny od 8 do 15 hodin (po – čt), v pátek od 8 do 14 hodin.
Zaslat ji můžete i poštou. Nezapomeňte, že letos je posledním dnem podání přihlášky 1. březen.


Ples maturantů naší školy se konal 1. února 2017.


PF 2017

Vedení Střední školy Podnikatelské akademie přeje všem zaměstnancům, žákům i budoucím uchazečům příjemné vánoční svátky a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí a úspěchů.


Vánoční volejbalový turnaj

Třída 2. A vyhlásila Vánoční volejbalový turnaj. Vítězství patří 1. A (kpt. Bihari), na druhém místě skončila 3. A a třetí pořadí má 1. A (kpt. Polák). Pobavili se ale všichni.


PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Nabízíme všem žákům ZŠ, kteří chtějí uspět u přijímacích zkoušek, přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Rozsah kurzu – učivo ZŠ se zaměřením na typová zadání – v délce 10 hodin (každý předmět). Zahájení kurzů v lednu 2017. Pro bližší informace mohou zájemci kontaktovat vedení školy.

Termín uzávěrky pro přihlášení se na naše kurzy se blíží – viz info v levém sloupci


Drážďany – oblíbená předvánoční destinace i pro letošek hraje hlavní roli. Jedny z nejoblíbenějších vánočních trhů v blízkých zemích se i pro letošek staly cílem návštěvy našich studentů. Takhle krásné to letos bylo.
20161216_111258 20161216_101952 20161216_100834