Příprava na přijímací zkoušky

Zbývá několik volných míst v kurzu přípravy na přijímací zkoušky, využijte tedy poslední možnost pro přihlášení. Začínáme 23. 1. 2017 v 15 hodin.


Den otevřených dveří

Po Novém roce je prvním dnem otevřených dveří 19. leden. Začínáme tradičně v 16 hodin.


PF 2017

Vedení Střední školy Podnikatelské akademie přeje všem zaměstnancům, žákům i budoucím uchazečům příjemné vánoční svátky a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí a úspěchů.


Vánoční volejbalový turnaj

Třída 2. A vyhlásila Vánoční volejbalový turnaj. Vítězství patří 1. A (kpt. Bihari), na druhém místě skončila 3. A a třetí pořadí má 1. A (kpt. Polák). Pobavili se ale všichni.


PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Nabízíme všem žákům ZŠ, kteří chtějí uspět u přijímacích zkoušek, přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Rozsah kurzu – učivo ZŠ se zaměřením na typová zadání – v délce 10 hodin (každý předmět). Zahájení kurzů v lednu 2017. Pro bližší informace mohou zájemci kontaktovat vedení školy.

Termín uzávěrky pro přihlášení se na naše kurzy se blíží – viz info v levém sloupci


Drážďany – oblíbená předvánoční destinace i pro letošek hraje hlavní roli. Jedny z nejoblíbenějších vánočních trhů v blízkých zemích se i pro letošek staly cílem návštěvy našich studentů. Takhle krásné to letos bylo.
20161216_111258 20161216_101952 20161216_100834


Soutěž středoškoláků

Tým našich žáků se 9. 12. 2016 zúčastnil ekonomické soutěže tříčlenných týmů a dobře naši školu reprezentoval, skončil na 9. místě.


Upozorňujeme všechny rodiče, že je třeba, aby včas informovali o absencích svých dětí – žáků naší školy.

Pokud jste se nemohli zúčastnit třídních schůzek, kontaktujte třídní učitele.


Dny otevřených dveří

Dnem 3. 11. 2016 jsme zahájili Dny otevřených dveří. I v dalších termínech (viz záložka Uchazeči – Dny otevřených dveří) očekáváme návštěvu zájemců o studium na naší škole. Začínáme vždy v 16.00 hod.