Drogy a my

Žáci 1. ročníku se zúčastní v pátek 21. 10. 2016 přednášky s besedou o problematice drog a jiných závislostí. Sraz je na Nám. Míru v 8.00 hod., odkud všichni společně přejdou do Divadla U Hasičů.


Jak předcházet rizikovému chování

a jak se vyhnout střetu se zákonem – na toto téma besedovali žáci 1. až 3. ročníků s příslušníky Policie ČR, kteří navštívili naši školu 11. 10. 2016.


Cross Cup

Naši žáci se zúčastnili tradičního závodu v terénním běhu Cross Cup, který se konal v odloženém termínu 14. 10. 2016. Žákyně 1. ročníku T. Bíbová se umístila v kategorii mladšího dorostu na 2. místě. Gratulujeme!


Informační systém

o studiu žáků (Bakaláři) je opět v plném provozu. V případě jakýchkoli problémů s připojením kontaktujte zástupce ředitelky.


Zahájení školního roku 2016/2017

1. září 2016 jsme zahájili nový školní rok. Přivítali jsme naše žáky, zejména ty, co nastupují do 1. ročníku. Všem přejeme hodně štěstí a úspěchů při zvládnutí učiva. Toto přání je obzvlášť důležité pro žáky v maturitním ročníku, aby byli úspěšní při zakončení studia.


Podzimní termín maturit 2016 – výsledky

Ve těchto dnech jsme absolvovali úspěšně podzimní termín maturitních zkoušek. Všem úspěšným absolventům gratulujeme. Vysvědčení si můžete převzít v pátek 16. 9. 2016 od 13.30, případně kterýkoliv další den.


Návštěva Ekocentra

Žáci 1. ročníku navštívili 8. 6. 2016 Ekocentrum – Spalovnu Malešice, kde se v rámci předmětu Základy přírodních věd dozvěděli o ekologické likvidaci odpadů v praxi.


Maturitní zkoušky

  Jsou za námi, všem úspěšným absolventům blahopřejeme! Předání maturitního vysvědčení proběhne ve středu 1. 6. 2016 od 13 hodin v maturitní místnosti.