Maturitní zkoušky

Výsledky didaktických testů byly všem zaslány e-mailem. V pondělí 23. 5. 2016 začínají ústní maturitní zkoušky. Slavnostní zahájení proběhne od 7:30 hod., dostavte se všichni včas.


Naši žáci se 18. 4. 2016 zúčastnili turnaje ve stolním tenisu a i když nezvítězili, získali několik cenných skalpů výborných soupeřů.

PingPong01 PingPong02 PingPong03


Třídní schůzky

Sdělujeme rodičům, že dne 14. 4. 2016 se od 17 hodin konaly třídní schůzky s průběžným hodnocení žáků za 3. čtvrtletí. Pokud jste se nemohli zúčastnit, kontaktujte třídní učitele.


Dne 11. 2. 2016 se konal tradiční ples našich maturantů. Ples se po všech stránkách vydařil. Přejeme maturantům,  aby byli nejméně tak úspěšní i u maturitních zkoušek.

ples01 ples03 ples04


Pro zájemce o studium

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole. Ačkoli naše dny otevřených dveří již skončily, jsme připraveni vyhovět všem zájemcům, kteří mají zájem se seznámit se školou, s úrovní jejího vybavení, se studijním programem a především s naším přístupem k žákům a jejich vzdělávání. Termín návštěvy můžete dohodnout s vedením školy.


Dne 15. 12. 2015 se uskutečnil Vánoční volejbalový turnaj. Zvítězilo družstvo 4. A. Blahopřejeme.

volej volej02 volej03


Zaznamenali jsme další úspěch našich žáků. Tým žáků ze 4. ročníku se zúčastnil Celopražské ekonomické soutěže. Soutěž úspěšně dokončili a umístili se na předních místech mezi soukromými školami.


Od 1. 12. 2015 máme nové stránky školy.