Maturitní zkoušky v podzimním termínu

Maturanti, kteří se chtějí přihlásit k podzimnímu termínu, musí neprodleně kontaktovat vedení školy nebo se dostavit osobně, nejpozději do 19. 6. 2018.  


Přijímací řízení – aktualizace

V další třídě budoucího prvního ročníku máme několik málo volných míst. Pokud ještě nejste na jiné střední škole, neváhejte a kontaktujte ředitelku školy na tel. 608 426 706.


Přijatí žáci – odevzdání zápisových lístků

Přijatí žáci mohou od 30. 4. 2018 přinést zápisový lístek. Současně zákonní zástupci (rodiče) podepíší smlouvu o studiu. Vedení školy je přijatým žákům k dispozici každý pracovní den od 8 do 16 hod., dne 2. 5. 2018 se můžete dostavit až do 18.30 hod.


Přijímací zkoušky 2018
Na záložce pro uchazeče v kategorii „Informace k přijímacímu řízení“  jsou v souboru  „Výsledky přijímacího řízení“  uvedeni žáci, kteří uspěli a byli na naši školu přijati. Ostatní žáci v tomto seznamu neuvedení budou písemně vyrozuměni.

Další informace pro uchazeče jsou na záložce vlevo.

Výsledky zveřejňujeme v souladu s vyhláškou a v souladu s rozpisem JPZ 2018.


Třídní schůzky

Třídní schůzky s rodiči se konaly 12. 4. 2018 od 17 hodin. Pokud jste se nemohli zúčastnit, kontaktujte třídní učitele.


Úpravy a modernizace

učebny výpočetní techniky se dokončují. Žáci i vyučující se mohou těšit na novou techniku a špičkovou výbavu.


         Maturitní ples

Ples2018

Čtvrtý ročník připravil

 krásný maturitní ples.

Všichni hosté se dobře

pobavili, všem se ples

líbil.

Teď už jen složit maturitní

zkoušky!


Dny otevřených dveří pro tento školní rok skončily. Přesto platí, že po individuální domluvě s vedením školy můžete naší školu navštívit. Přijďte se přesvědčit o naší nabídce kvalitního a perspektivního vzdělávání.


Žofínské fórum

na téma Setkání starostů měst a obcí proběhlo za účasti našich žáků dne 5. 12. 2017.