Úspěšní absolventi se mohou dostavit pro vysvědčení od 21. 9. 2018 po 12. hodině.


Nový školní rok

začal 3. 9. 2018 v 8.00 hod. Přivítali jsme nové žáky 1. ročníku. Přejeme jim, stejně jako ostatním, aby byli při studiu úspěšní a s výsledky spokojení.


Maturitní zkoušky v podzimním termínu

Praktická maturitní zkouška se koná v pátek 14. 9. 2018 od 12 hod., dostavte se do budovy v 11.30 hod. Ústní maturitní zkouška se koná 19. 9. 2018 od 12 hod. Dostavte se včas!  


Přijatí žáci – odevzdání zápisových lístků

Přijatí žáci mohou od 30. 4. 2018 přinést zápisový lístek. Současně zákonní zástupci (rodiče) podepíší smlouvu o studiu. Vedení školy je přijatým žákům k dispozici každý pracovní den od 8 do 16 hod., dne 2. 5. 2018 se můžete dostavit až do 18.30 hod.


Úpravy a modernizace

učebny výpočetní techniky se dokončují. Žáci i vyučující se mohou těšit na novou techniku a špičkovou výbavu.


         Maturitní ples

Ples2018

Čtvrtý ročník připravil

 krásný maturitní ples.

Všichni hosté se dobře

pobavili, všem se ples

líbil.

Teď už jen složit maturitní

zkoušky!


Dny otevřených dveří pro tento školní rok skončily. Přesto platí, že po individuální domluvě s vedením školy můžete naší školu navštívit. Přijďte se přesvědčit o naší nabídce kvalitního a perspektivního vzdělávání.


Žofínské fórum

na téma Setkání starostů měst a obcí proběhlo za účasti našich žáků dne 5. 12. 2017.


Zahájení přípravných kurzů

proběhlo 27. 11. 2017 (vlastní výuka). Protože kurzy nejsou uzavřené, mohou se přidat ještě další zájemci. Kontaktujte vedení školy.